ჩვენი გუნდი

მთავარი 5 გუნდი
აირჩიე რეგიონი:
  • საქართველო
  • უკრაინა
  • თურქეთი
  • რუსეთი
  • აშშ

შალვა ხაჭაპურიძე

სისხლის სამართალი

პაატა ლობჟანიძე

ბიზნეს სამართალი

ზურაბ ვანიშვილი

ბიზნეს სამართალი

ნანა ფარჩუკაშვილი

სამოქალაქო სამართალი

დავით სანაძე

სისხლის სამართალი

ნანა აფხაიძე

ნანა აფხაიძე

სამოქალაქო სამართალი

ომარ ფურცელაძე

ადმინისტრაციული სამართალი

თეონა ეცადეიშვილი

თეონა ეცადეიშვილი

ბიზნეს სამართალი

რევაზ აჭარაძე

სისხლის სამართალი

ქამრალ ამაჯანოღლი

სისხლის სამართალი

ზაქრო გვიშიანი

სისხლის სამართალი

ვახტანგ კვანტალიანი

სისხლის სამართალი

ილია ლომია

სისხლის სამართალი

მიხეილ ორჯონიკიძე

სისხლის სამართალი

ბიძინა ჩხეიძე

სამოქალაქო სამართალი

დიანა ხოფერია

დიანა ხოფერია

ბიზნეს სამართალი