გუნდი -> რევაზ აჭარაძე
რევაზ აჭარაძე ხაჭაპურიძე და პარტნიორები

რევაზ აჭარაძე

რევაზ აჭარაძე   ,,KH & PARTNERS-ს ასოცირებული პარტნიორია. იგი სისხლის სამართლის დარგის ადვოკატი და ექსპერტია. ის ასევე არის არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სპეციალიზირებული ადვოკატი.

მისი მონაწილეობით გამოტანილია არაერთი გამამართლებელი განაჩენი.

 განათლება:

2017 – დღემდედოქტორანტურის სტუდენტი (სისხლის სამართლის მიმართულებით)
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

 

2015 – 2017 წწ  სისხლის სამართლის მაგისტრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2011 – 2015 წწსამართლის ბაკალავრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სამუშაო გამოცდილება;

2021 – დღემდე იურიდიული კომპანია TAB Legal-ის დამფუძნებელი პარტნიორი

2015 – 2021 წწ; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრი, სისხლის სამართლის ადვოკატი;

2014 – 2015 წწ  თბილისის საქალაქო სასამართლოში სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორი

2014 წ  იანვარი – სექტემბერი- საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურისტ-კონსულტანტის თანაშემწე.