გუნდი -> ქამრალი ამჯანოღლი
ბიძინა ჩხეიძე

ქამრალი ამჯანოღლი

ქამრალი  ,,KH & PARTNERS-ს ასოცირებული პარტნიორია, იგი სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის  დარგების ადვოკატია.

განათლება:

  • 2015 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა სამართალმცოდნის ბაკალავრის ხარისხი (თსუ);

ამჟამად   აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის  სტუდენტი;

სამუშაო გამოცდილება:

  • 5 წელია ეწევა საადვოკატო საქმიანობას სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;
  • არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ლიცენზირებული ადვოკატი;
  • 2014 წელს სტაჟირება გაიარა თბილისის საქალაქო სასამართლოში;
  • 2016 წელს დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „შემეცნებითი აკადემია“ რომლის მიზანიც გახლდათ საზოგადოებაში იურიდიული ცნობიერების ამაღლება,  აღნიშნულის ფარგლებში  ჩატარებული აქვს 50-ზე მეტი ლექცია-სემინარი;
  • 2014 წლიდან მუშაობს ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხებზე;
  • 2014 წელს დაიწყო კამპანია „არა ადრეულ ასაკში ქორწინებას“ რომლის ფარგლებშიც ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში ჩაატარა არაერთი ლექცია-სემინარი.

ფლობს:    ქართულ,  აზერბაიჯანულ,  თურქულ და  რუსულ ენებს.