გუნდი -> ვახტანგ კვანტალიანი
ვახტანგ კვანტალიანი ხაჭაპურიძე და პარტნიორები

ვახტანგ კვანტალიანი

ვახტანგ კვანტალიანი ,,KH & PARTNERS“-ს ასოცირებული პარტნიორია. ვახტანგს  აქვს ადვოკატად მუშაობის 20 წელზე მეტი გამოცდილება, იგი სპეციალიზირდება სისხლის, სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის დარგებში.

ვახტანგის სახით ჩვენს გუნდს ყავს მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილების მქონე ადვოკატი, რომელიც ზრუნავს კლიენტთა საქმიანობის, ნებისმიერი განხრის იურიდიული მხარის გამართულობაზე.

2007 წლიდან არის  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი-საერთო სპეციალიზაციით;

განათლება

1991 წ. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერისტეტი;

1996 წ.  ქუთაისის აკ. წერეთელის სახელობის სახლემწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1994-2007 წ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყება, ფინანსური პოლიციის და იუსტიციის სამინისტროს საგამოძიებო უწყებები, სხვადასხვა ხელმძღვანელი თანამდებობები;

2007 წ. დღემდე ადვოკატი-საერთო სპეციალიზაციით;

2015 წლიდან მოვიპოვა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზებული ადვოკატის სტატუსი;

თურქული კომპანიების  შ.პ.ს. “ნურ გიდა”-ს, შ.პ.ს. “ს 101”-ის და შ.პ.ს “წითელი ხიდი”-ს იურისტი.

სერთიფიკატები:

 • საერთაშორისო გადაწყვეტილებების ცნობა-აღსრულება;
 • არასრულწლოვნების მართლმსაჯულების სპეციალიზაცია;
 • ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია-სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლოს პროცედურების ინსტრუქციები;
 • USAID-მორალური ზიანი და უსაფუძვლო გამდიდრება;
 • ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ;
 • სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე;
 • ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია- კრიმინალისტიკის პროცედურები;
 • ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია-ევროპის სტრასბურგის სასამართლოში სამართალწარმოების თაობაზე;
 • ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია, სასამართლო კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა;
 • ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სტანდარტების დანერგვა საქართველოში;
 • ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია-აღკვეთის ღონისძიებების, ევროკონვენციის მე-5 მუხლისა და ადვოკატთა პრეზენტაციის www.HR.GOV.ge 3/7 უნარ-ჩვევების შესახებ ;
 • ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია-სასამართლო პროცედურები;
 • ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლისა და სასამართლოს შესახებ;
 • USAID-სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის რეფორმა;

პრაქტიკული საქმიანობის პერიოდში ვახტანგმა მის წარმოებაში არსებული სისხლის,   სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეების აბსოლუტური უმრავლესობა,  სასამართლოებში  წარმატებით დავამთავრა.

ვახტანგი  ფლობს:  ქართული, რუსულ და  ინგლისურ ენებს.