Easyweb360

მულტიფუნქციური საადვოკატო ვებსაიტი Mylawyers.ge დამზადებულია Easyweb360_ის მიერ 2022 წელს. ვებსაიტი დამზადებულია ყველა თანამედროვე ვებ სტანდართის გათვალისწინების და მორგებულია ნებისმიერ მოწყობილობაზე ეკრანის ზომისა და რეზოლუციის მიუხედავად.

ჩატარებული სამუშაოები:

  • ვებსაიტის დამზადება
  • ლოგოებისა და აიქონების შერჩევა
  • დიზაინისა და სტილის მორგება

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Easyweb360