- კორპორატიული სამართალი -

,, KH &  PARTNERS “ ბიზნეს სამართლის  მომსახურება ერთ-ერთი წამყვანი  და  ყველაზე ძლიერია  საქართველოს ბაზარზე.

იურიდიული კომპანია  ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორები“ გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო/იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ბიზნეს სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე.

ბიზნეს სამართლის  მომსახურეობას ,, KH & PARTNERS”-ი ახორციელებს  20 ზე მეტი  კვალიფიციური ადვოკატი. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ჩვენ მხარი დავუჭირეთ 50-ზე მეტ ტრანზაქციას 10 მილიონი აშშ დოლარიდან 1 მილიარდ აშშ დოლარამდე. მოვიგეთ 2000 ზე მეტი სასამართლო დავა.

ბიზნეს სამართალი

,,KH &  PARTNERS “ თავიანთ კლიენტებს სთავაზობს კორპორატიული მომსახურეობის  ახლებულ ფორმატს, როგორიცაა: საკითხის მრავალმხრივი კვლევა, ფართო სპეციალიზაციის მრავალრიცხოვანი გუნდი, კომუნიკაციის სისწრაფე, გუნდურობა და  შეუპოვარი სამართლებრივი ბრძოლა   წარმატების მიღწევამდე!