- უძრავი ქონება და მშენებლობა -

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

უძრავი ქონება და მშენებლობა

იურიდიული კომპანია ,, KH & PARTNERS “ ადვოკატები ერთ-ერთი პირველები ვიყავით საქართველოში, რომელებმაც დავიწყეთ უძრავი ქონების, საამშენებლო და დეველოპერული კომპანიების სამართლებრივი მომსახურება. ამ მიმართებთ კვლავ ლიდერ პოზიციებზე ვართ და წარმატებით ვსაქმიანობთ.

საამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ შემდეგი სახის იურიდიულ  მომსახურებას:

 • მოგაპოვეუფასო იურიდიული კონსულტაცია;
 • ბინათმშენებლობისთვის ნებართვიანი მიწის ნაკვეთების მოძიება;
 • უძრავ ქონებაზე უფლებების რეგისტრაცია და მასთან დაკავშირებული გარიგებები;
 • იურიდიული მხარდაჭერა აუშენებელ (გრინფილდ) და აშენებულ (ბრაუნფილდ) მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო პროექტების განხორციელებისას;
 • განვითარების პროექტების სტრუქტურირება;
 • იურიდიული მხარდაჭერა მოლაპარაკებისა და ხელშეკრულებების დადებაში (გენერალური კონტრაქტორის შეთანხმება, მშენებლობის მართვის ხელშეკრულება, შეთანხმება გენერალურ დიზაინერთან და ა.შ.)
 • იურიდიული მხარდაჭერა მშენებლობის დროს და დაკავშირება ინფრასტრუქტურასთან;
 • დეველოპერებისა და ინვესტორების ინტერესების დაცვა სახელმწიფო უწყებებში;
 • პროექტის მხარდაჭერა სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განხორციელებაში (მათ შორის, საკონცესიო ხელშეკრულებების გაფორმება)
 • ,,KH & PARTNERS” მოგაპოვებინებთ სამშენებლო ნებართვებს;
 • მხარდაჭერა და წარმომადგენლობა სამშენებლო საკითხებთან დაკავშირებით ნებისმიერ დავაზე საჯარო თუ სასამართლო უწყებებში;
 • არქიტექტორის ჩართულობა;
 • მხარდაჭერა განშლაზე;
 • სამართლებრივი მხარდაჭერა სამშენებლო დავებზე სახელმწიფო დაწესებულებებსა და სასამართლოებში;
 • სამშენებლო ამნისტიისათვის საჭირო ყველა სერვისი;
 • არსებული მდგომარეობის ამსახველი ტოპოგრაფია;
 • საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;
 • აზომვითი არქიტექტურული ნახაზი გენერალური გეგმის, ყველა სართულისა და სახურავის, ჭრილებისა და ფასადების ანაზომი;
 • მზიდი კონსტრუქციების მდგომარეობა;
 • სეისმომდეგობის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნა;
წიაღისეული
 • წიაღისეულის კვლევისა და წარმოების პროექტების სამართლებრივი მხარდაჭერა;
 • შეძენილი აქტივების სათანადო შესწავლა;
 • მხარდაჭერა ლიცენზირების საკითხებში და ა.შ.