- ტენდერები -

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

რატომ ჩვენ, ხაჭაპურიძე და პარტნიორები.

,, KH &  PARTNERS  საქმიანობაში სახელმწიფო შესყიდვების-ტენდერების  საქმის წარმოების  პრაქტიკა  ერთ ერთი წამყვანი საქმოიანობაა, ამ მიმართულებით კომპანიაში  მუშაობს 10 ზე  მეტი  ადვოკატი.

 

,,KH &  PARTNERS“-ს ადვოკატებმა  ბოლო 3 წელიწადში,  სახელმწიფო შესყიდვებში წარმატებით მივაღებინეთ მონაწილეობა 4,000 ზე მეტ კომპანიას. კომპანიების ინტერესებს წარმატებით  წარმოვადგენდით  დავების საბჭოში, ხოლო სულ ეხლახან, გახმაურებულ და რეზონანსულ საქმეზე,  სატენდერო კომპანიას სასამართლოში მოვაგებინეთ 175 სააქმე.

ტენდერები Mylawyers.ge

სატენდერო კომპანიებს გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • სატენდერო კომპანიის შექმნა, შერწყმა, გაყოფა, სამართლებრივი განვითარება;
 • სატენდერო დოკუმენტაციის პროფესიონალურად, სათანადო სპეციალისტების მონაწილეობით მომზადება;
 • ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვება (სერიტიფიკატები);
 • წარმომადგენლობა ნებისმიერ კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებებთან;
 • სატენდერო კომპანიების ბუღალტრული და აუდიტორული მომსახურეობა საერთაშორისო აუდიტორიული კომპანიების მიერ;
 • ნებისმიერი სახის ექსპერტიზების ჩატარება სატენდერო კომპანიებისათვის საქართველოსა და უცხოურ საექსპერტო დაწესებულებებში;
 • სატენდერო დოკუმენტაციის წარდგენა, ტენდერებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
 • სატენდერო კომპანიების კორპორატიული-იურიდიული მომსახურეობა;
 • ბიზნეს სამართლებრივი მომსახურეობა;
 • სატენდერო დავების წარმოება დავების საბჭოში;
 • სატენდერო დავების წარმოება სასამართლოებში;
 • სატენდერო კომპანიებისათვის საბანკო ოპერაციების წარმოება ქართულ და უცხოურ ბანკებთან;
 • კონკურენციის სამართლებრივი დავების წარმოება სატენდერო კომპანიებისათვის;
 • სამართლის და ბიზნეს სფეროს დარგის მეცნიერების სამართლებრივი დასკვნები სატენდერო კომპანიების დავებისათვის;
 • გაკოტრების საქმის წარმოება;
 • შრომის უსაფრთხოების აუთსორსინგი;