- შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი -

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი

იურიდიული კომპანია ,,KH &  PARTNERS“ შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორებს მიღებული აქვთ სათანადო სერთიფიკატები, აქვთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება! ისინი საუკეთესოები არიან!

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ყველა დაწესებულებისთვის, კომპანიისთვის და მეწარმისთვის სავალდებულოა ,,შრომის უსაფრთხოების“ დაცვა, რომელსაც ახორციელებს ,,შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი“

სერვისები:

 • რისკების შეფასება და კონტროლი – ობიექტების ინსპექტირება;
 • საგანგებო სიტუაციათა მართვის გეგმა – დოკუმენტი რომელშიც გაწერილია, საგანგებო სიტუაციებისას (ხანძარი, მიწისძვრა…) მოქმედების გეგმა და თითოეული დასაქმებულის ვალდებულება ამ გეგმაში;
 • გაზომვითი სამუშაოები – ტემპერატურის, ტენიანობის, განათების, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარის ზემოქმედების განსაზღვრა თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე და პრევენციისთვის საჭირო რეკომენდაციების გაცემა;
 • სახანძრო უსაფრთხოების კონსულტაცია;
 • ელექტრო უსაფრთხოების კონსულტაცია;
 • ალკოჰოლური და ნარკოტიკური თრობის კონტროლი;
 • სწავლების გეგმის შედგენა და სწავლებების ჩატარება;
 • ობიექტის ინსპექტირება, რეპორტინგი;
 • COVID-19 თან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემა;
 • COVID-19 თან დაკავშირებული დოკუმენტაციის დანერგვა;
 • COVID-19 ზე შესაბამისი სწავლების ჩატარება;
 • საოფისე სამუშაო ადგილთან დაკავშირებული საფრთხეები;
 • ჰიგიენა და ნარჩენების მართვა;
 • განსაკუთრებით საშიში და მაღალი რისკის საქმიანობის მონიტორინგი;
 • სიმაღლეზე მუშაობა;
 • მოძრავი მანქანა დანადგარები;
 • უძრავი მანქანა დანადგარები;
 • ხელსაწყოები (ელექტრო და მექანიკური);
 • პირადი დაცვის აღჭურვილობა;
 • მექანიკური საფრთხეები;
 • ქიმიური დაცვა;