- ანტიმონოპოლიური რეგულაციები -

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

,,KH &  PARTNERS “ს  კომპანიაში  ანტიმონოპოლიურ სამართალს უძღვებიან ევროპული განათლებისა და გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციური იურისტები, რომლებიც ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით  აქტიურად არიან ჩართულნი ქვეყნის საკანონმდებლო საქმიანობაში.

ანტიმონოპოლიური იურისების გუნდი

,,KH &  PARTNERS “ს  ანტიმონოპოლიურ საკითხებში გააჩნია უნიკალური გამოცდილება, რომლის ანალოგი საქართველოში არ არსებობს, ჩვენ მზად ვართ გავუწიოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, დაწესებულებასა და კომპანიას  ყოვლისმომცველი სამართლებრივი მხარდაჭერა ანტიმონოპოლიური რეგულირების ყველა ასპექტში

სერვისები:

  • დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენება;
  • ანტიკონკურენტული ხელშეკრულებების დადება/შეთანხმებული ქმედებები, არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია;
  • ეკონომიკური კონცენტრაციის მარეგულირებელ ასპექტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი მხარდაჭერა და სხვა საკითხები;
  • ,,KH & PARTNERS” გაგიწევთ წარმომადგენლობას  ანტიმონოპოლიურ სამსახურში და სასამართლოებში;
  • კარტელებისა და დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენების შესახებ ანტიმონოპოლიური აუდიტის ჩატარება და ანტიმონოპოლიური შესაბამისობის სისტემების შემუშავება;
  • ,,KH & PARTNERS” ჩაგიტარებთ ანტიმონოპოლიური აუდიტის;
  • ტრანზაქციებისა და სხვა ქმედებების დამტკიცება საქართველოს სათანადო სტრუქტურების მიერ;