- სფეროები -

იურიდიული კომპანია ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორები“ ვსაქმიანობთ ეკონომიკის ყველა სფეროში, კერძოდ: ენერგეტიკა, ნავთობი, გაზი, გზები, ხიდები, გვირაბები, მშენებლობა, უძრავი ქონება, ჯანდაცვა, ეკოლოგია, განთლება, კულტურა, ხელოვნება, სპორტი, დაზღვევა, ტურიზმი, გადაზიდვები, სოფლის მეურნეობა და სხვა.