სანქციების სამართალი

KH & PARTNERS ის  იურისტებს  შეუძლიათ, ადგილობრივ და საერთაშორისო  კომპანიებს, სწრაფად დაუდგინონ ექვემდებარება თუ არა კონკრეტული  ქვეყანა ან კომპანია გარკვეული საერთაშორისო ვაჭრობის და სანქციების რეჟიმებს, ემბარგოებს და აქტივების გაყინვის რეჟიმებს,  იმავდროულად გასწიონ  კვალიფიციური კონსულტაციები და განახორციელონ სამართლებრივი მხარდაჭერა.

 მომსახურება

 

 • კონსულტაცია;
 • სანქციების გამო არსებული ხელშეკრულებების ტრანსფორმაცია;
 • ტრანზაქციების მხარდაჭერა;
 • საგარეო სავაჭრო საქმიანობის რეგულირებისა და წარმართვის საკითხები;
 • ბიზნესის სხვა სახელმწიფოში გადატანა;
 • მიწოდების ჯაჭვების აღდგენა, ანგარიშსწორება კონტრაგენტებთან;
 • ემბარგოების და შეზღუდვების საკითხები;
 • სანქციებთან დაკავშირებით ლიცენზიების მიღების საკითხები;
 • სანქციების დარღვევის გამო წარმოშობილი ჯარიმების შემცირება;
 • სანქციების დაწესებიდან გამომდინარე სამართლებრივი დავების წარმოება;
 • დაბლოკილი აქტივების განბლოკვაში სამართლებრივი მხარდაჭერა.