პაატა ლობჟანიძე

პარტნიორი

,,ხაჭაპურიძე & პარტნიორების“ მთავარი თვისება და ღირსება მდგომარეობს კრეატიულ ატმოსფეროში, რომელიც აშკარად ჩანს კომპანიის საქმიანობაში. აქ მიაჩნიათ, რომ ადვოკატი უნდა იყოს შემოქმედი, ასეთი მიდგომა კი ხელს უწყობს იურისტების შემოქმედებით რეალიზებას

განცვიფრებული ვარ ,,ხაჭაპურიძე & პარტნიორები“ იმდენად დიდ ყურადღებას აქცევს თავისი თანამშრომლების მომზადებასა და პროფესიულ განვითარებას. იმართება დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ტრენინგები, სემინარები და სხვა სასწავლო ღონისძიებები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ სასწავლო ღონისძიებებში მენტორებად ჩართულნი არიან  კომპანიის გამოცდილი ადვოკატები და წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორ მასწავლებლები, ასეთი ტიპის სემინარებზე ხდება თეორიული და პრაქტიკული მაგალითების, პრეცენდენტების განხილვა, გაანალიზება.

ზურაბ ვანიშვილი

პარტნიორი

მაგდა კოტრიკაძე

პარტნიორი

,,ხაჭაპურიძე & პარტნიორების“ უნიკალურობა მდგომარეობს თანამედროვე დასავლური მომსახურეობის სტანდარტებისა და მაღალი აკადემიური ხარისხის  კომბინაციაში. ეს სინერგია მომხმარებელს აძლევს უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს. პარალელურად კომპანია მუდამ ზრუნავს თანამსრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რასაც ახერხებს სასწავლო პროგრამების მეშვეობით, რომელიც სისტემატიურად ხორციელდება.