გუნდი -> მამუკა მახარაძე
მამუკა მახარაძე

მამუკა მახარაძე

მამუკა ,,KH & PARTNERS“-ს ასოცირებული პარტნიორია. იგი სისხლის სამართლის დარგის ექსპერტია, ამასთან ეწევა სამოქალაო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგის  პრაქტიკას.

განათლება:

09.2020-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა;
2019-2020 –  სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა კავკასიის უნივერსიტი;

2019 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა-სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
2016 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება:
08.2017-დღემდე – საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში (სამოქალაქო) სპეციალიზებული ადვოკატი;
09.2019-დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;
2016-დღემდე – ა(ა)იპ ,,შემეცნებითი აკადემიის’’ დამფუძნებელი, ორგანიზაციის დირექტორი;
06.2015-01.2016 – სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სტაჟიორი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში;
05.2013-08.2013 – სტაჟირი  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

07.2019 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ საპატიო სიგელით დააჯილდოვა პრო ბონო საადვოკატო საქმიანობით ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის;
მამუკა მახარაძე აქტიურად მონაწილეობდა ტრენინგებში, პროექტებსა თუ კონფერენციებში. მას მიღებული აქვს მონაწილეობა:
12.2017 – თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში – ,,კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევები’’;
09.2017 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში თემაზე – ,,ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში’;’
06.2017 – მონაწილეობა მიიღო ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ სისხლის სამართლის იმიტირებულ პროცესში და მოიპოვა 1-ლი ადგილი;
05.2017 – გაიმარჯვა სისხლის სამართალში იმიტირებული პროცესების ეროვნულ შეჯიბრში;
04.2017 – მეორე ეროვნული შეჯიბრის ფარგლებში გამართულ იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე თემაზე – ,,ოჯახში ძალადობა’’ გაიმარჯვა ნომინაციაში -საუკეთესო მომხსენებელი;
05.2015 – მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პროკურატურის მიერ განხორციელებულ პროექტში – ,,ერთი დღე პროკურორად’’;
02.2014 – მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში თემაზე – ,,სწავლების ინოვაციური ორიენტირები’’;
12.2013 – მონაწილეობა მიიღო დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში – ,,ეფექტური პრეზენტაცია და საქმიანი ურთიერთობის ეთიკა’’.
ენები: ქართული, ინგლისური და რუსული.