მოგებული საქმეები ->მოგებული სამოქალაქო საქმე

სამოქალაქო საქმეზე დაკმაყოფილდა ზ. ც. ს მოთხოვნა მოძრავ ნივთზე –  ავტომანქანაზე არსებული შეზღუდვის –  გირავნობის მოხსნის შესახებ. (,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“  ადვოკატი დავით სანაძე.)