გუნდი -> სალომე ნიშნიანიძე
სალომე ნიშნიანიძე, KH & Partners, ხაჭაპურიძე და პარტნიორები

სალომე ნიშნიანიძე

სალომე ნიშნიანიძე  ,,KH & PARTNERS-ს ასოცირებული პარტნიორია. იგი გახლავთ სისხლის სამართლის მიმართულების იურისტი.

განათლება და ტრენინგები:

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრი.

2016წ. – ტრენინგი თემაზე: „როგორ შევქმნათ ეფექტური CV”. TBC ბანკი.

07.2017.  – ტრენინგი თემაზე: „ნარკოტიკული დანაშაულები – ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია საქართველოში“; საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი.

10.06.2019-30.12.2019 – საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის წევრი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

15.01.2020-12.07.2020 – სტაჟიორი,ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი.

28.01.2021. – დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების(ICSU) პროექტის, სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესის წევრი.

გამოცდილება:

02.11.2017- 9.09.2020 – წარმომადგენელი , ღვინის კომპანია „ შატო მუხრანი“; “GWS”.

31.10-21.11.2020 – საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე (2 ტური), ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის მდივანი.

სხვა აქტივობები

21.10.2017 – მუნიციპალიტეტის  ორგანოთა არჩევნებზე, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და  კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის  დამკვირვებელი.

28.11.2018. – საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებზე (2 ტური) დამკვირვებელი.

ენები: ქართული -მშობლიური, რუსული, ინგლისური, გერმანული.