მოგებული საქმეები ->,,KH &  PARTNERS“  ადვოკატმა მორიგი სამოქალაქო დავა მოიგო.

სამოქალაქო საქმეზე, დაკმაყოფილდა ს. შ. სააპელაციო საჩივარი სრულად და მოწინააღმდეგე მხარეს დაევალა საცხოვრებელი ბინის გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში სოფიო შანშაშვილზე გადაცემა (,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“  ადვოკატი დავით სანაძე.)