მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატმა უდანაშაულო ბრალდებული მესამეჯერ გაამართლა.

ბრალდებული ე. ა. ბოლო სამი წლის განმავლობაში სამჯერ იქნა დაპატიმრებული სხავადასხვა ეპიზოდებზე, ერთაიგივე ბრალდებით. პირველ ორ საქმეში ბათუმის სასამართლომ  იგი გაამართლა. ბოლო მესამე საქმე გახლდათ საკმაოდ რთული, მიუხედავად ამისა დაცვის მხარის მიერ შეკრებილი მტკიცებულების საფუძველზე უდანაშაულო ბრალდებული ე. ა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ  მესამეჯერაც გამართლდა. სამივე საქმეზე მის ინტერესებს იცავდა ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე.