მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატმა საგადადასახადო სამსახურთან დავა მოიგო.

საქართველოს საგადასახადო სამსახურმა სასამართლოს მიმართა ჩვენს კლიენტ კომპანიას დაკისრებოდა 12 მილიონი ლარი. სამივე ინსტანციაში საქმის წარმოების შედეგად ,,KH &PARTNERS “  ადვოკატებმა  პაატა ლობჟანიძემ და შალვა ხაჭაპურიძემ  წარმატებული დაცვის შედეგად შეძლეს საქმის კლიენტის  სასარგებლოდ დამთავრება.

ბიზნეს სამართლის ადვოკატის პაატა ლობჟანიძის  კომენტარი: „საქმის სირთულის მიუხედავად მოვახერხეთ   საგადასახადო სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნების გაბათილება, რაშიც ხელი შეგვიწყო ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნამ, ამას დაემატა დაცვის სწორი სტრატეგია და შედეგად საქმე ჩვენს მიერ მოგებულ იქნა.