მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატმა ბრალდებული გაამართლა.

მძიმე დანაშაულში ბრალდებული გ. ბ. ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა.(ადვოკატი: დავით სანაძე)