მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატის მიერ საქმე მოგებულ იქნა.

უდანაშაულო ბრალდებული  ს. წ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაამართლა და  8 თვის პატიმრობის შემდეგ სხდომის დარბაზიდან გაათავისუფლა. (ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე)