მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატის კიდევ ერთი მოგებული საქმე.

იურიდიული კომპანია ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ადვოკატის დავით სანაძის მორიგი წარმატება. ბრალდებული ქალბატონი ი. ა. რომელსაც ბრალი ედებოდა საფინანსო   დანაშაულში,   საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისა და 140 000 აშშ დოლარის ოდენობით ზიანის ანაზღაურების გარეშე, ცნობილ იქნა დამნაშავედ და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა მხოლოდ ჯარიმა 14 000(თოთხმეტი ათასი ) ლარის ოდენობით.