მოგებული საქმეები -> ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების’’ ადვოკატის ზაქარო გვიშიანის მორიგი გამამართლებელი განაჩენი.
ხაჭაპურიძე და პარტნიორები

02.03.2022

,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების’’ ადვოკატ ზაქარო გვიშიანის დაუღალავი, საზრიანი შრომის შედეგად   თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ ძალაში იქნა დატოვებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი. ბრალდებული გახლდათ სრულიად უდანაშაულო.  სასჯელი ხსენებულ დანაშაულზე გახლდათ   7 დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ადვოკატმა თავიდანვე შეიმუშავა დაცვის სტრატეგია, მოიპოვა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და შედეგიც სახეზეა.

სამართლიან გარემოში, ყოველთვის იმარჯვებს სიმართლე!!!